Tradicijski instrumenti kao skulpture

Sam autor glazbala, akademski kipar Stipan Kujundžić, kaže o svojem nadahnuću: „Glazba je u mojem životu jednako važna kao i kiparstvo. Oduvijek sam bio okružen glazbom i glazbalima. Od malena sviram na nekoliko instrumenata.

Imotske gusle moja su opsesija, pa sam već odavna savladao tehniku građenja tog instrumenta. Isprva su to bile replike izvornog instrumenta, a potom sam se usmjerio prema preoblikovanju s ciljem spajanja kiparskog i glazbenog umijeća“.
"Stipan Kujundžić polazi od gradbene matrice tradicijskih gusla Imotske krajine te na toj osnovi razvija posve nove neviđene instrumente. Razvojni proces pokreće unutar sljedeće dvije transformacijske linije: gusle-violina, gusle-čelo. Sve se više odmiče od izvornog obličja gusala, posebno od njihove strogo aksijalne koncepcije tradicijskog rasporeda figuralne motivike i uresne ornamentike. U tom je procesu temeljito provedena redukcija i preobrazba figuralnog i ornamentalnog kompleksa. Značajni odmaci od tradicijskog simetričnog oblikovnog sustava postignuti su kiparskim oblikovanjem amorfnih, asimetrično pokrenutih i često tordiranih dijelova osnovnog tijela glazbala. U svojoj konačnici ti instrumenti, uzgibanih drhtavih linija i titravih kontura, doimlju se kao svojevrstan ispis zvukovlja koje nam mogu podariti“.

Izložba glazbala Stipana Kujundžića u Galeriji ULUPUH može se pogledati do 30. prosinca.

Izvor: HRT, emisija "Dobro jutro Hrvatska", 26.prosinca 2011.

Prilog prpremila: Zrinka Krešo Snimatelj: Tvrtko Mršić Montažer: Bernarda Sekelez

Rubrika: