Split: predstavljeno je knjižno izdanje muzikološkoga blaga pjevane baštine

Split, (IKA) - U franjevačkom samostanu Gospe od zdravlja u Splitu na Dobromu, u utorak 31. siječnja predstavljeno je knjižno izdanje muzikološkoga blaga pjevane baštine Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Kako je iz sadržaja vidljivo, građa je suvremenim muzikološkim metodama obrade glazbenoga materijala metodološki posložena načelom analize tekstovnih posebnosti uz opis melodijskih oblika. Zapravo, riječ je o glazbenom nizu koji je rezultat istraživanja glazbenih historičara i crkvenih glazbenika, koji su napjeve zabilježili, snimili, transkribirali, spašavajući tako pjevanu tradicijsku crkvenu baštinu od zaborava. Redoslijed napjeva, prema sadržaju i namjeni njihovih tekstova, podijeljen je u petnaest poglavlja koji donose dragocjene informacije o analitičko-glazbenom sadržaju, kazivačima i zapisivačima. Na početku predstavljanja pozdrav i zahvalu uputio je provincijal Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja dr. fra Željko Tolić. Zatim je, kao sudionica na projektu, o muzikološkom blagu govorila doktorica znanosti Hana Breko Kustura, članica Hrvatskoga muzikološkog društva. O crkvenim napjevima u povijesno-analitičkom kontekstu kao "trezoru tradicijskoga crkvenoga pučkog pjevanja" izvijestila je doktorica znanosti i muzikologinja Gorana Doliner. Napjeve prema osnovnim skupinama pojasnio je etnomuzikolog, glazbeni pisac i pedagog Joško Ćaleta. Jezik crkvenih pučkih napjeva u prigodnoj čestitki protumačio je Mile Mamić, doktor hrvatskoga jezika i književnosti. Kako je nastalo knjižno izdanje muzikološkoga blaga pjevane baštine Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja otkrio je urednik fra Stipica Grgat, koji je cjelokupnu građu, sve notne zapise, kao i tekstove, pripremio za tisak. U glazbenom dijelu sudjelovali su župni zborovi koji još i danas njeguju starinsko liturgijsko pjevanje, kao pjevači župe Marijina Uznesenja iz Stankovaca kraj Benkovca, župe sv. Stjepana prvomučenika iz Prgometa u Dalmatinskoj Zagori, župe Navještenja Marijina iz Vrgorca, kantači župe Gospe Karmelske iz Runovića kraj Imotskoga i umirovljeni župnik i narodni pjevač fra Šimun Čugura. Prikaz tradicijskoga crkvenoga pučkog pjevanja, kao sastavnoga dijela liturgijskih slavlja u redovničkim samostanima i župama, objavljen je u Glazbenom nizu "Nova et vetera", svezak V., Zbornika "Kačić", na 502 str., na A4 formatu, u tvrdom uvezu. U prilogu, kao glazbenom inventaru, na četiri nosača zvuka, nalaze se tonski zapisi. Tom knjižnom edicijom spašena je od zaborava glazbena baština liturgijske vjerničke predaje koja je stoljećima stvarana na području koje pastoriziraju redovnici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u Dalmaciji. Izvor: ika.hr
Rubrika: