Muška pjevačka grupa: Vrandolac

Poštovani!
Prijavljujemo se za nastup na 6. festivalu „Uz gangu i bukaru“ koji organizirate 11.8.2012. g.u Cisti Velikoj.

Broj članova: 3

Kategorija: Muška rera

Muška pjevačka grupa: Vrandolac, Tijarica

Boško Omrčen, Ante Omrčen, Ivan Goso Omrčen

Voditelj, Boško Omrčen

Rubrika: