KUD Krenica, Gala-Obrovac Sinjski

Poštovani!
Prijavljujemo se za nastup na 6. festivalu „Uz gangu i bukaru“ u organizaciji Vašeg kluba koji organizirate  11.8.2012. godine na lokalitetu Zadužbina u Cisti Velikoj.

Naziv društva: KUD KRENICA
Adresa: GALA, 21241 OBROVAC SINJSKI
Broj članova: 12

Kategorija: Muška i ženska rera

Muška pjevačka grupa;  kategorija do 25 godina:
Josip Brčić-Šušak, Antonio Brčić-Šušak, Dražen Brčić-Šušak, Matko Jelović, Stanko Mravak

Ženska pjevačka grupa:
Mara Munivrana, Marija Ajdučić, Slavica Porobija, Milica Brčić-Šušak, Marija Brčić, Dajana Kulić, Mirjana Vrdoljak

S poštovanjem!
Voditelj, Petar Munivrana
 

Rubrika: