Ganga fest u Biorinama

Ganga fest u Biorinama

U Biorinama prva subota u kolovozu rezervirana je za Festival gange, rere, ojkavice,guslara i diplara.
I ove godine publika će moći uživati u nastupima gangaša, guslara, diplara KUD-ova. Osim toga, organizatori pripremaju i bogatu ponudu tradicionalnih jela i pića.

Festival se održava u subotu, 6. kolovoza 2016. godine od 18.00 sati.

Informacije na mobitel: 098 697 897

Naselje je smješteno između Budimira i Ciste Velike na državnoj cesti Trilj - Imotski.


 

Biorine, pogled s Gradine. Foto: Dalibor JurišićO Biorinama

Biorine su selo koje je naseljeno uglavnom 1694, kad su fratri zajedno sa serdarima, napučili župu Ugljane. Doveli su narod iz Zapadne Hercegovine.
Biorine je od početka služio posebni kapelan, koji je stanovao sa župnikom na Ugljanima. Dekan u Imotskom piše 25. svibnja 1835. biskupu u Split da je glavar sela Biorina, zajedno sa starcima, zatražio pod svaku cijenu otcipljenje od Ugljana, i stvaranje posebne župske zajednice. Borba za otcjepljenje trajat će duže vremena. Biskup nije znao kome će ih, kao izloženu kapelaniju, pripojiti. U obzir su dolazile Ugljane i Cista. Zaselak Griva odlučio se za Cistu. Župnik Ciste don Rade Rilov 30. siječnja 1914. javlja Biskupskom Ordinarijatu da su učvršćena prava Ciste nad dijelom Biorina, koji se zove Griva. Dugogodišnjim prepirkama, svađama i borbi učinio je kraj biskup Bonefačić. God. 1924. izdao je dekret s kojim se osniva nova župa Biorine i stavlja župnika don Tomu Bavčeviča. Posvećena je sv. Juri.
Župska crkva sv. Jure vjerojatno je zidana kad su došli novi stanovnici. Prva matica krštenih župe Ugljane počinje 1747. U njoj se spominje crkva sv. Jure. God. 1978. sazidan je novi betonski zvonik, udaljen nekoliko metara zapadno od crkve. Groblje se nalazi oko crkve. Novi dio proteže se prema zapadu i dopire do zvonika.
Ugljanski kapelani, a kasnije župnici, stanovali su po privatnim kućama. Župska kuća zidala se u razdoblju 1925-1930. U njoj je kapela Gospe od Anđela za svagdanje potrebe župnika.
Selo se nije složilo o gradnji školske zgrade. Dio sela 1925. sazidao je školu na Šuškovu Brigu. Neki su se odlučili za drugi položaj. Tako je nikla druga školska zgrada na Glavici. Prva učiteljica bila je na Glavici Mandica Duboković. Obe škole radile su do 1978. Te godine preuredena je škola na šuškovu Brigu za osmorazrednu nastavu čitavog sela.

U Biorinama ima dosta povijesnih spomenika. Ilirske nekropole-gomile nalaze se u: Ponoru, Laćugamana, na Širokom Zgonu, na Pirovištu i Vućića Gomila. Predaja je sačuvala uspomenu na staro groblje u Laćugama kojemu se nalazila kapela za misu. Brojni stećci nalaze se na: Pištetu, Donjem Tokića Krču i Ponoru.

Kroz Biorine je prolazio stari Rimski put. Imotski pretur Adolf Frantz uredio je za promet taj put do sinjske granice. Pogriješio je, što ga kroz Biorine nije izveo starom trasom, već sjevernije udolinom, koja bi se zimi napunila vodom. To je smetalo saobraćaju. Sami su Biorčani, uz pomoć općine, 1927. osposobili za saobraćaj Rimski put kroz selo. Nova asfaltirana traka 1979. prošla je točno starim Rimskim putom. Kroz Čeripolje, Gunjače i Karadže uređen je općinski put posljednjih godina.

Fotogalerija: 
Rubrika: