Dan Svetoga Jeronima 30. rujna 2017.

Sprema li se tko za 30. rujna – dan Svetoga Jere?

Tko je taj Jere-Jeronim-Jerolim-Jerko?

Zakaj v' Harvatskoj tuliki broj xupa, crikava, uspomena, narodnih prḭdaja, svetojerolimjanski Zavod v'Rimu,...?

Zakaj se unatoč vsemu ne nalazi naš Harvat – Sveti Jere na Popisu svetaca i blaxenika pri Harvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK), doklenn okrḭće glavom većina biskupa ne htijuć razpravit ovu temu ? Pokaxe li im se iz Biblioteca Apostolica Vatikana stara VATIKANSKA SLIKA Svetoga Jeronima z' Harvatskim Pismom (glagolska Jerolimica, „Glagolica“) ponad Jerine glave - pokvari im se (biskupima) ne samo taj dan, nego cḭlih mḭsec dana.

Priznaje Vatikan Svetoga Jeru za osmislitelja Harvatskoga Pisma, nu izgleda ne i Harvatski biskupi tkojima je draxi izgleda - „ćirilometodizam“?

Unatoč mojima pokušajima – ne uspḭh saznat tḭkom tri lḭtnice koji je mogući razlog tima odgovornima za okrḭtat glavom od Svetoga Jere. Naziren prḭma tragovima kako se radi oko karađić-daničićeve „Biblije“ za jugoslavene tj. Serbijance koja je još uvḭk v' uporabi v' Harvatskoj, barem svojim „rečnikom“ – npr. rḭč UTROBA iz molitve Zdravo Marijo.

Imahu OBVEZU od 1960-ih vse biskupske konferencije iz vsih darxava za prḭvest Sveto Pismo na svoje materinske govore i pisma prḭma UZORKU VULGATE Svetoga Jere, tj. obćeprihvaćenoj izvedenici katoličkoga Svetoga Pisma. Trḭban li napomenut kako je parva ikada odtisnuta knjiga na gutembergovomu tiskarskomu stroju –VULGATA Svetoga Jere. Iman pri meni doma nekuliko xepnih Svetih Pisama, odtisnutih od 1990-ih na ovamo gdḭ se navodi fra Bonaventura Duda za prḭvoditelja na Harvatski iz GRČKOGA IZVORNIKA. Je li zaobišal fra Bonaventura Duda Svetoga Jere Vulgatu ? Ne znan. Je malo kasno za pitat ga to sada.

Mislin kako se pridruxilo biskupstvo laxnoj povḭstno-jugoslavenskoj dogmi oko „STOLḭĆA SEDMOGA“ kada „dojdohu Harvati“ iztodobno z' Serbijancima (+/- koje lḭto tko prḭ tko poslḭ), zato eto – imamo i oni i mi jednaka prava na ovo ozemlje. Nu, ca je z' Harvatima Histrima, Harvatima Liburnima, Harvatima Dalmatama, Harvatima Japodima, ... tj. „Ilirima“ tkoji jesu oduvḭk ovdḭ ? Jesu li „izparili“ ? Nisu naravno !  Nu ipak slušan nevḭrovatnu mantru svećeničtva na vsima razinama: Hrvatska Crikva je APOSTOLSKA CRIKVA ! (znači to kako utemeljihu ju APOSTOLI, Sv. PAVAL na Mljetu, Sv.TOMA u HARVATJI -grčki Arahozija- pri Sv. kralju Gašparu). Izgovara iztodobno svećeničtvo kako su tude HARVATI OD STOLḭĆA SEDMOGA. Se ne triba bit matematičar za uzstanovit kako se radi o podpunoj sumanosti – razmaknici od barem šeststotina lḭta. Se zna kada xivḭhu APOSTOLI.

 

Uglavnom, xelih napisat zapravo oko Harvatskoga Pisma kako se radi oko jednoga prḭko 2'000 lḭtnoga, visokoumnoga izradka, prḭlḭpih zlamena, v' kojemu se nalazi vsa duhovnost i osebujnost Harvata. Dolazimo do Svetoga Jeronima tkoji je svojedobno USUSTAVIL već onda prastaro Harvatsko Pismo. Nedvojbeno kako nastaše naše Pismo daleko v' našoj azijskoj pradomovini Harvatji, jer je znatno zahtḭvnije od grčkoga i latinskoga pisma – znači nastaše vanka područja tih barbarskih okupatora.

Moxda nije bilo ih tuliko pismenih ljudi kuliko ima ih danas, nu bijahu naši pradḭdovi pismeno znatno naprḭdniji od nas danas. Moxe li reč tko od Harvata danas kako je ova jugoslavenska hibridna latino-ćirilica ROGATIH ČĆŠŽ-SLOVA zajedno z' pripadajućim rḭčnikom – izhod razvoja ? Razvoja čega ? Gdḭ  jesu poluglasovi ? Gdḭ  jesu nastavci imenicama v' genitivu mnoxine ? Gdḭ  je iet („jat“) ? Gdḭ  je naša baštinska Harvatska inačica latinice CS CS SC X NY LY DY ? Gdḭ  jesu naše pradḭdovske rḭči ? Gdḭ  je naš prastari naglasak na zadnjima slogovima rḭči ? Gdḭ je naše HARVATSKO PISMO ? Gdḭ  jesu naši Harvatski glasovi AA EE AE Ÿ DZ KH ...?

Ako ste pristalica „ćirilometodizma“=jugoslavenstva, pod motom: JEDAN JEZIK – JEDAN NAROD – JEDNA DRŽAVA – SRBI SVI I SVUDA , samo izvolite.

Meni je uz Jeru za stat ako budem i samcat, jerbo hodin utabanima putima največega svetca Harvatskoga roda.

 

Srḭtan Dan Svetoga Jeronima

 

Elaa

Rubrika: