Vijesti

Nova ministrica smatra i da je nužno uvesti edukativne programe u kulturi, sustavno povezati kulturni i obrazovni sektor, s naglaskom na obrazovanje umjetničkih profila, kao i da su nužne legislativne promjene u području autorskih prava, posebno u odnosu na nove oblike distribucije umjetničkih i kulturnih sadržaja, e-knjiga, Interneta i novih tehnologija.

"Na Ministarstvu kulture je da prvo informira i educira sve moguće korisnike tih programa, pomogne u oblikovanju projekata i prati ih financijski", istaknula je.

Rubrika: 

Stranice