2.kolovoz 2010. - 18.30 sati

PAROVI EKIPA ZA TURNIR U DRVENIM BALOTAMA
na danima Uz gangu i bukaru, lokalitet Zadužbina, CistaVelika
2. kolovoza 2010. u 18.30 sati


 Teren

Ekipa

Ime i prezime nositelja ekipe

      Rezultat

Ide dalje

1

1.

 

 

 

 

2.

 

 

Teren

Ekipa

Ime i prezime nositelja ekipe

      Rezultat

Ide dalje

 

2

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

Utakmice počinju u 18:30 sati, igra se do 15 punata ili na vrijeme od 1 sata i 30 minuta. U slučaju neriješenog rezultata igra se dodatna ruka.