Arhiva sadržaja

Srpanj 18, 2010

Srpanj 17

Turnir u drvenim balotama na lokalitetu Zadužbina, u Cisti Velikoj, 1-7. 08.2010. u sklopu dana „Uz gangu i bukaru“ Ekipe mogu imati maksimalno tri člana, među kojima je jedan nositelj ekipe. Članovi mogu igrati za različite ekipe (neograničen broj), ali ne ukoliko igraju jedna protiv druge. U tom slučaju jedna od ekipa mora uključiti drugog člana. Maksimalan broj prijavljenih ekipa može biti trideset i dva (brojem: 32). Svaka prijavljena ekipa plaća kotizaciju od stopedeset kuna (brojem:150,00 kn). Ekipu prijavljuje nositelj. Krajnji rok prijave je nedjelja, 1. kolovoza 2010 g. do 19.00 h u Boćarskom klubu „Gradina“ u Cisti Velikoj, tj. Predsjedniku Kluba Filipu Kapulici, na broj mobilnog telefona 098/534-651 ili predsjedniku Kluba Ciste Velike i prijatelja Zagreb, Frani Rojnici, na broj mobilnog telefona 098/236-237, kao i na e-mail adresu: klubcistevelike@gmail.com

Stranice