Arhiva sadržaja

Srpanj 29, 2010

PRIJAVA EKIPE ZA TURNIR U DRVENIM BALOTAMA
na danima Uz gangu i bukaru, lokalitet Zadužbina, CistaVelika
prijave do 1. kolovoza 2010. u 19.00 sati
U 19.30 izvlačenje parova

Ime i prezime:    1.

                             2.                     

                             3.

Mjesto:

Adresa i kontakt telefon, e-mail adresa:

Stranice