Arhiva sadržaja - Lipanj 2012

Lipanj 12

Ganga je karakteristiĉna ponajviše za središnji dio dinarske zone i obično se opisuje kao “grubo, primitivno, nestandardno, netemperirano” petoglasje pomaknutog takta. Slavenske paralele, kada traţimo podrijetlo riječi ganga, nisu uvjerljive iako ćemo naći niz formalno-semantiĉkih podudarnosti (npr. glagol ganati u znaĉenju: pjesma, govor, priča, šala, proricanje, zagonetka itd.). Ova se “zagonetka” pokušala odgonetnuti preko njem. Gesang, pa i od lat. glagolskog oblika canto.

Rubrika: 

Lipanj 8

Kulturna Udruga „Glumci u Zagvozdu“ i njeno vodstvo definiralo je program ovogodišnjih 15. jubilarnih susreta glumaca koji počinju u mjesecu srpnju. Kako doznajemo, bez obzira na recesiju program biti će kvalitetan, raznolik i dostupan svim uzrastima.

Iz Općine Zagvozd ujedno mole brojne goste koji namjeravaju doći na susrete glumaca za strpljenje i razumijevanje, zbog nedovršenih radova kroz središte Zagvozda.

 

Rubrika: 

Stranice