Arhiva sadržaja - Lipanj 12, 2012

Ganga je karakteristiĉna ponajviše za središnji dio dinarske zone i obično se opisuje kao “grubo, primitivno, nestandardno, netemperirano” petoglasje pomaknutog takta. Slavenske paralele, kada traţimo podrijetlo riječi ganga, nisu uvjerljive iako ćemo naći niz formalno-semantiĉkih podudarnosti (npr. glagol ganati u znaĉenju: pjesma, govor, priča, šala, proricanje, zagonetka itd.). Ova se “zagonetka” pokušala odgonetnuti preko njem. Gesang, pa i od lat. glagolskog oblika canto.

Rubrika: