Arhiva sadržaja - Ožujak 2, 2012

Obitelj Škopljanac iz Radošića, istinski zaljubljenici u tradiciju i kraj iz kojeg potječu, još prije 16 godina dosjetila se kako bi upravo seoski turizam mogao biti jedan od vodećih turističkih aktivnosti. Prionuli su poslu, obnavljajući prvo svoju djedovinu, da bi na koncu svoje imanje proširili na još dvadesetak kamenih kućica koje danas čine prvo Dalmatinsko etno-eko selo.
Osim obnovljenog kamenog sela, njihov kompleks obuhvaća šumu hrasta medunca koja je zaštićena kao spomenik prirodne baštine RH, etnografski zavičajni muzej sa 45 izvornih narodnih nošnji Dalmatinske zagore i 750 originalnih uporabnih seoskih predmeta, alata i posuđa.
Sve je to daleko svega 15 kilometara od Kaštela i dvadasetak minuta voženje od Splita ili Šibenika.
Kakvo bi to eko-selo bilo bez narodnih običaja i zabave uz bećarac, gangu, ojkalicu.

Rubrika: