"Spoj hrvatskog sjevera i juga" – "Uz gangu i bukaru"

8. festival "Spoj hrvatskog sjevera i juga" – "Uz gangu i bukaru"

Područje Ciste Velike obiluje povijesnim nalazima: starokršćanskim nekropolama, stećcima, gradinama, bunarima…

"CRKVINE",  starokršćanska nekropola. Istraživanje ovog arheološkog lokaliteta započeo je don Lovre Katić još prije 2. svjetskog rata, da bi rat istraživanje prekinuo. Godine 1993. ekipa mladih arheologa, predvođena poznatim arheologom dr. Nenadom Cambijem iz Splita nastavila je ta istraživanja.
Pronašli su ostatke čak pet starokršćanskih crkava od 2. - 7. stoljeća. Najstarija je ona s najširom apsidom. Na toj apsidi nađeno je dosta freski kojima je bila dekorirana. Pronađeno je i dosta stupića od oltarnih pregrada, fragmenata kasnoantičke keramike te grobova.

"CRLJIVICA" je poznato mjesto koje obiluje s dobro sačuvanim stećcima. Svi su oni uglavnom ukrašeni običnom ornamentikom. Na čitavom tom prostoru ima 16 stećaka sarkofaga, 56 sanduka i 15 ploča.

Kroz Cistu Veliku prolazi glavna cesta koja povezuje Imotski sa Sinjem. Zanimljivo je da ide trasom stare "rimske ceste"  te je u ono vrijeme bila vrlo važna prometnica u pravcu Salona - Narona.  Prva školska zgrada u Cisti Velikoj počela se graditi 17. ožujka 1909. godine na intervenciju tadašnjeg župnika don Lovre Banovića. On je sklopio ugovor o gradnji za 10.500 austrijskih kruna.  Dovršena je 25. lipnja 1911. Godine. Cista Velika smještena je u srcu Dalmatinske Zagore Imotske krajine. Tragovi naseljenosti sežu daleko u prošlost, a to možemo vidjeti na mnogim povijesnim nalazištima: stećcima, gradinama i bunarima i iz turskih vremena. Na tom području mijenjale su se mnoge civilizacije i ostavljale za sobom brojne tragove, koji se i sada vide, a neki se tek istražuju. Nekoliko lokaliteta je zaštićeno pod UNESCO-m.
Ono najvrjednije što je ostalo u usmenoj predaji je pjevanje gange koja je zaštićena pri UNESCO-u kao nematerijalna kulturna baština kojoj je potrebna hitna zaštita i kontinuitet.

U Cisti Velikoj održava se festival „Spoj hrvatskog sjevera i juga“ –„Uz gangu i bukaru" koji nastoji napojiti sve žedne kulturno-tradicijskog izričaja i zabave. Festival je osmišljen tako da na razne načine koristi audiovizualno istraživanje u smjeru stvaranja male povijesti identiteta jedne zajednice, a usmjeren je na revitalizaciju i revalorizaciju hrvatske tradicijske kulture i tradicijskog načina života, uz nastupe pjevača tradicijskih oblika pjevanja (ganga, rera, ojkalica, bećarac…), svirača tradicijskih instrumenata, nastupa amaterskih kazališnih družina koji prikazuju način na koji se nekad živjelo, pjesničkih i književnih večeri hrvatskih književnika i radionice snimanja na temu etnografske baštine Hrvatske.

Prvi festival održan je 2007. godine u zaseoku Rojnica, a od 2009. godine održava se u kolovozu na lokalitetu Zadužbina povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

"ZADUŽBINA" je mjesto udaljeno oko 500 m južno od Crkve sv. Jakova gdje leži jedan stećak sarkofag s postoljem, šest stećaka sanduka i dva postolja bez stećaka. Uglavnom su svi s ukrasima.  Prirodna „arena“ u okruženju stećaka, bunara, kamenog suhozida, graba, jasena, smilja…

 Festival je u cijelosti organiziran od strane udruge Klub Ciste Velike i prijatelja Zagreb  i UHBDDR-a (Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata).

Zadnja dva dana festivala održavaju se takmičenja u tradicijskim igrama i sportovima, dok završna večer uključuje festival tradicijske glazbe, u kojem je posebni naglasak stavljen na sudjelovanje mladih pjevača i svirača tradicijske glazbe (do 25 godina starosti), koji su posebno i nagrađivani, čime se osigurava nastavak tradicije.

Kontakt: Frane Rojnica, mob.: 098 236 237, e-mail: klubcistevelike@gmail.com  rojnica@sfzg.hr

 

Fotogalerija: 
Rubrika: