Kulturno umjetničko društvo Ljubunčić Livno

Poštovani!
Prijavljujemo se za nastup na 6. festivalu „Uz gangu i bukaru“ koji organizirate 11.8.2012. g.u Cisti Velikoj.

Broj članova: 6

Kategorija: Ganga mješovita, bećarac

Nastupaju: Drago Sučić, Vlade Sučić, Jozo Sučić, Božo Križan, Vlade Križan, Ivo Geco

KUD Ljubunčić
Voditelj, Drago Sučić

 

Rubrika: