KUD Dicmo

Poštovani!
Prijavljujemo se za nastup na 6. festivalu „Uz gangu i bukaru“ koji organizirate 11.8.2012. g.u Cisti Velikoj.

Broj članova: 4

Kategorija: Muška rera

Nastupaju: Nediljko Kokan, Petar Biandžić, Ante Bilandžić, Blaž Mršić

KUD Dicmo
Voditelj, Nediljko Kokan

 

Rubrika: