HKUD Vinjska sloga

Poštovani!
Prijavljujemo se za nastup na 6. festivalu „Uz gangu i bukaru“ koji organizirate 11.8.2012. g.u Cisti Velikoj.

Broj članova: 7

Kategorija: Nazdravica, ženska ganga, pastirska pisma i muška ganga

Nazdravica: Mila Bušić

Ženska ganga i pastirska pisma: Mila Bušić, Dinka Rudeš, Iva Đerek

Muška ganga: Sveto Rebić, Novica Tolić, Vinko Šimić, Krešo Radeljić

S poštovanjem!

HKUD Vinjska sloga
Voditelj, Mila Bušić

Rubrika: