Festival 2012

Poštovani!
Prijavljujemo se za nastup na 6. festivalu „Uz gangu i bukaru“ u organizaciji Vašeg kluba koji organizirate  11.8.2012. godine na lokalitetu Zadužbina u Cisti Velikoj.

Naziv društva: KUD KRENICA
Adresa: GALA, 21241 OBROVAC SINJSKI
Broj članova: 12

Kategorija: Muška i ženska rera

Muška pjevačka grupa;  kategorija do 25 godina:
Josip Brčić-Šušak, Antonio Brčić-Šušak, Dražen Brčić-Šušak, Matko Jelović, Stanko Mravak

Ženska pjevačka grupa:
Mara Munivrana, Marija Ajdučić, Slavica Porobija, Milica Brčić-Šušak, Marija Brčić, Dajana Kulić, Mirjana Vrdoljak

S poštovanjem!
Voditelj, Petar Munivrana

Rubrika: 

Ime društva: Mladi gangaši iz Zapadne Hercegovine
Članovi:
1. Jure Miloš,
2. Marin Rotim,
3. Milan Begić, (s tim da je moguć dolazak još nekih gangaša)
Mjesto iz koga dolaze:  Grude, Široki Brijeg, Posušje
4. Kategorija u kojoj nastupaju
- Jure Miloš (Ganga i četiri tradicijska instrumenta; diple; gusle; lijerica; svirala)
- Marin Rotim (Ganga)
- Milan Begić (Ganga)

Nastup u kategorijama

1. ganga,
5. tradicijski instrumenti

U posebnu kategoriju spadaju izvođači mlađi od 25 godina stoga je, uz sve ostale podatke, potrebno navesti i:
1. Pjevačka grupa/izvođač mlađa/i od 25 godina
Jure Miloš 19 god.
Marin Rotim 22 god.
Milan Begić 23 god.

Rubrika: 

Prijavljujemo se na vaš festival gange u Cisti Velikoj, te vas obavještavamo da će mo nastupiti sa sljedećim pjevačima: -Balić Ivan-Šamija -Laušić Vlade -Balić Ivan-Crni -Tavrić Ante -Rubić Ante -Zečić Miro -Biskupović Mate -Ralica Jozo -Mandušić Bože -Mandušić Nedo -Laušić Mirko,  Laušić Jozo -voditelj udruge.

Srdačno vas pozdravljamo do susreta "Uz gangu i bukaru"
Rubrika: 

Stranice